Hout "natuurlijk" bouwmateriaal

Bij het verhitten respectievelijk verbranden van hout treden de volgende verschijnselen op:

 

• Bij verhitting stijgt de temperatuur van bijvoorbeeld vurenhout tot 100 à 105 °C, er treedt een tijdelijke stilstand van de temperatuurstijging op door het verdampen van gebonden vocht.

• Bij verdere temperatuurstijging treden chemische omzettingen op met een donkere verkleuring bij 200 °C.

• Tussen 250 en 300 °C ontleden de buitenste lagen in houtskool en brandbare gassen.

• Tussen 350 en 450 °C gaan de brandbare gassen tot zelfontbranding over.

 

De gevormde houtskoollaag oefent een beschermende werking uit doordat de temperatuur waarbij houtskool tot zelfontbranding overgaat veel hoger is en de koollaag een isolerende werking heeft. Het indringen van de extreme warmte wordt hierdoor tegengegaan zodat de vorming van gas en kool bij het achterliggende hout stopt.

 

De inbrandsnelheid(diepte) van massief gelamineerd hout BBS is 0,067 mm per minuut.

 

5-laags BBS hout heeft altijd een brandwerendheid van 60 minuten. Bij het bepalen van de sterkte van de constructie wordt hiermee altijd rekening gehouden.

 

5-laags BBS kan ook overgedimensioneerd worden waardoor zonder verdere behandeling of aanpassing van de constructie een brandwerendheid van 90 minuten haalbaar wordt.

 

 

© EkoFLin